support trinique Phiên bản hệ thống 14.0+e-20210503

Thông tin về support trinique instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Fund Management Trinique
Fund Management Trinique
Stacking TNQ
Manage Stacking TNQ
Web Portal Base
Website Portal Base
Portal Kyc
Portal Kyc
Portal Trinique
Portal Trinique
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam